mozzarella, skinka, f. tomater, f. champ, gorgonzola